Mając na względzie prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do informacji, o których mowa w art. 6-8 oraz 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r.,…

Informujemy, że przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu w Bielsku Podlaskim po 1 stycznia 2015 roku przyjmuje pacjentów na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji ns stronie internetowej NFZ-Białystok: http://www.nfz-bialystok.pl/

Informacja dla osób głuchoniemych i niedosłyszących Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.…

Skip to content