Strona główna

MISJA SZPITALA:
"W przyjaznych i bezpiecznych warunkach dążymy do osiągnięcia najwyższego możliwego do uzyskania stanu zdrowia i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby"

PODZIĘKOWANIA ZA AKCJĘ „ZANURZENI W MIŁOŚCI – RESPIRATOR DLA SZPITALA W BIELSKU PODLASKIM”

Dyrektor Szpitala Bożena Grotowicz w imieniu swoim, lekarzy i pracowników szpitala oraz pacjentów wyraża ogromną wdzięczność wszystkim organizatorom i darczyńcom zaangażowanym w akcję Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Fundacji SMS z Nieba "ZANURZENI W MIŁOŚCI - RESPIRATOR DLA SZPITALA W BIELSKU...

Więcej informacji

P O D Z I Ę K O W A N I A

Szanowni Państwo ! Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim został postawiony decyzją Wojewody Podlaskiego w stan podwyższonej gotowości do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Personel bielskiego szpitala stoi na pierwszej linii walki z epidemią. Do...

Więcej informacji

Podziękowanie Firmie Unibep S.A.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Zarządowi Firmy UNIBEP S.A. i pracownikom za przekazanie środków pieniężnych na zakup respiratora do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Bardzo dziękujemy za ten piękny gest jedności i solidarności wobec walki z epidemią. Państwa wsparcie jest...

Więcej informacji

Podziękowanie Firmie AbaPlus Reklama Wizualna

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania firmie ABAPLUS Reklama Wizualna za podarowanie i zamontowanie osłon w punkcie informacyjno-kancelaryjnym oraz punkcie szatniarsko-wizyjnym, a także za przekazanie 100 szt. przyłbic. Serdecznie dziękujemy.

Więcej informacji

Podziękowanie Firmie Maksbud

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim pragnie serdecznie podziękować Janowi Miniukowi Prezesowi Zarządu Firmy Maksbud za wsparcie finansowe udzielone naszemu Szpitalowi. Dzięki tej pomocy możliwy będzie zakup respiratora. Całej Firmie życzymy wielu sukcesów.

Więcej informacji

Podziękowanie Firmie MAX-MET

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Państwu Piotrowi Chmielewskiemu i Bożennie Tyszuk właścicielom Firmy MAX-MET za podarowanie profesjonalnego opryskiwacza, który posłuży do dezynfekcji powierzchni w szpitalu. Wasza pomoc wiele dla nas znaczy.

Więcej informacji

Podziękowanie Fundacji ORLEN

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa serdeczne Podziękowanie Fundacji ORLEN za wsparcie naszego szpitala w postaci zakupu czterech aparatów do dekontaminacji powietrza oraz komory izolacyjnej BioBag do przewozu pacjentów. Wyrażam ogromne uznanie i podziękowanie za okazaną...

Więcej informacji

Podziękowanie „Bielskie Babeczki szyją maseczki”

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania pomysłodawczyni inicjatywy "Bielskie Babeczki Szyją Maseczki" Pani Beacie Małkińskiej oraz Bielszczankom za uszycie i  przekazanie dla Szpitala maseczek ochronnych. Wyrażam swoją wdzięczność za trud, zaangażowanie i pracę.

Więcej informacji

Podziękowanie Warsztatom Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Warsztatom Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim za gest dobroci skierowany w naszą stronę w postaci przekazania własnoręcznie uszytych maseczek twarzowych. Dziękuję za wielkie serce i dobrą wolę.

Więcej informacji

Podziękowanie Fundacji „Siepomaga”

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Fundacji „Siepomaga” za przekazane Szpitalowi środki ochrony osobistej. Dziękuję za okazane wsparcie, dobroć i chęć niesienia pomocy.

Więcej informacji

Accessibility