Strona główna

MISJA SZPITALA:
"W przyjaznych i bezpiecznych warunkach dążymy do osiągnięcia najwyższego możliwego do uzyskania stanu zdrowia i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby"

17 września Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

W dniu 17 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta ustanowiony w 2019 r. przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Celem obchodów jest poszerzenie globalnego zrozumienia bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz rozpowszechnianie działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa...

Więcej informacji

11 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Corocznie dzień ten obchodzony jest w drugą sobotę września. Celem dnia jest uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. W tym...

Więcej informacji

9 września Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)

9 września to dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Data nie jest przypadkowa, dziewiątka to symbol 9 miesięcy ciąży. Z inicjatywą ustanowienia Dnia Świadomości o FAS wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, aby zwrócić...

Więcej informacji

Zakup wyposażenia w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniani się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zakup wyposażenia w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniani się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19″   W ramach projektu zakupiono wyposażenie do...

Więcej informacji

Zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego – w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego - w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej...

Więcej informacji

1-7 sierpnia Światowy Tydzień Karmienia Piersią

W 1990 roku UNICEF ustanowił międzynarodowy tydzień karmienia piersią w każdym pierwszym tygodniu sierpnia. To dobry czas, aby przypomnieć, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa mleko mamy i jak wspomaga jego zdrowie i odporność. Pokarm matki stanowi pożywienie o...

Więcej informacji

Bąblowica

BĄBLOWICA W związku z sezonem na jagody, leśne poziomki i inne owoce runa leśnego,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim  ostrzega przed bąblowicą - groźną, pasożytniczą chorobą wywoływaną przez tasiemca wieńcogłowego. Źródłem jej mogą okazać się nie umyte owoce...

Więcej informacji

Zatrucia grzybami

POWIATOWA STACJA SANITARNO –EPIDEMIOLOGICZNA W BIELSKU PODLASKIM ZATRUCIA GRZYBAMI       Latem i jesienią bardzo chętnie wybieramy się, często całymi rodzinami, do lasu na grzyby. Są one cenione ze względu na swoje walory smakowe, ale jednocześnie mogą stać się przyczyną śmiertelnych...

Więcej informacji

UWAGA Salmonella !

UWAGA Salmonella ! W czasie letniego wypoczynku starajmy się uniknąć zatruć pokarmowych, których przyczyną mogą być np. bakterie Salmonella. Bakterie te najczęściej przenoszą się przez produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego: mięso i jego przetwory, bity drób, jaja i produkty z użyciem...

Więcej informacji

Profilaktyka zatruć pokarmowych

PROFILAKTYKA   ZATRUĆ   POKARMOWYCH Biologiczne zatrucia pokarmowe powodują następujące czynniki przenoszone drogą pokarmową z pożywieniem: choroby odzwierzęce – np.: włośnica – mięso z dzika i wieprzowe nie badane przez weterynarza. pasożyty przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt zarówno hodowlanych rolniczo jak również...

Więcej informacji

OD 12 LIPCA 2021 ROKU UMOŻLIWIONE ZOSTAJĄ ODWIEDZINY PACJENTÓW W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH NA PONIŻSZYCH ZASADACH

Odwiedziny pacjentów przez osoby bliskie odbywają się za zgodą lekarza kierującego oddziałem, a w przypadku jego nieobecności lekarza dyżurnego, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Odwiedziny odbywają się w dniu i godzinie ustalonej z lekarzem kierującym oddziałem, a w przypadku jego nieobecności z lekarzem dyżurnym.

Odwiedziny pacjentów przez osoby bliskie zalecane są w godzinach od 11.00 do 12.00 i nie mogą zakłócać pracy oddziału oraz spokoju pozostałych pacjentów.

Za zgodą lekarza kierującego oddziałem możliwe są odwiedziny pacjentów w godzinach innych niż zalecane.

Osoby chcące odwiedzić pacjenta w szpitalu zgłaszają chęć wizyty telefonicznie w gabinecie lekarskim.

Każda osoba, która uzyska zgodę na odwiedziny ma obowiązek wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego.

Osoba odwiedzająca musi być zdrowa, bez oznak choroby i bez objawów infekcji.

Chorego może odwiedzić jedna osoba, która jest:

  1. w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 (po dwóch dawkach szczepionką firm Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca lub jednej dawce szczepionki firmy Johnson&Johnson);
  2. ozdrowieńcem – dotyczy 3 miesięcy od zachorowania na COVID-19, zweryfikowany przez system EWP.

Odwiedziny pacjenta przez osobę bliską trwają nie dłużej niż 15 minut.

Odwiedzających obowiązuje:

  1. wyposażenia się na własny koszt w środki ochrony osobistej - maseczka, fartuch ochronny i rękawiczki;
  2. noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu;
  3. pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego;
  4. bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego Szpitala.

Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką);

Wychodząc z oddziału, środki ochrony osobistej należy wyrzucić do kosza na odpady medyczne niezakaźne.

.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

POZ W BIELSKU PODLASKIM pod numerem telefonu 570 877 100

POZ W BRAŃSKU pod numerem telefonu 731 096 500

KOORDYNATOR ds. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 w SPZOZ w Bielsku Podlaskim tel. 531 344 400

.

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Bielsku Podlaskim - POZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 - numer telefonu 570 877 100

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Brańsku, POZ w Brańsku ul. Jana Pawła II 10 - numer telefonu 508 091 867

.

W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNY SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przy ul. Jagielońskiej 32, pokój nr 105 MOŻNA WYKONAĆ BADANIA PRZECIWCIAŁ ANTY-SARS-CoV-2.

BADANIA WYKONYWANE SĄ W KAŻDĄ ŚRODĘ.

CENNIK BADAŃ DOSTĘPNY JEST NA STRONIE W ZAKŁADCE "DLA PACJENTA".

Skip to content