Strona główna

MISJA SZPITALA:
"W przyjaznych i bezpiecznych warunkach dążymy do osiągnięcia najwyższego możliwego do uzyskania stanu zdrowia i poprawy jakości życia, w poszanowaniu wartości i godności każdej osoby"

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi Polski ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada. Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania...

Więcej informacji

18 listopada Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, POChP

W tym roku 19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (ang. The National Heart, Lung, and Blood...

Więcej informacji

17 listopada Światowy Dzień Wcześniaka

Co roku 17 listopada świat staje się fioletowy. W geście solidarności z wcześniakami i ich rodzicami na ten kolor podświetlane są najważniejsze budynki użyteczności publicznej, ponieważ tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka, a jego symbolem jest kolor fioletowy i...

Więcej informacji

14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopada, w dzień urodzin odkrywcy insuliny Fredericka Bantinga obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Frederick Banting to naukowiec który razem z Charles’em Best’em jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku. Obecnie ten dzień obchodzony jest przez...

Więcej informacji

8 listopada Światowy Dzień Radiologii

8 listopada 1895 roku Wilhelm Röntgen, niemiecki fizyk, odkrył słynne promienie X, które później zostały określone jego nazwiskiem. W tym dniu co roku obchodzony jest Światowy Dzień Radiologii, którego celem jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia badań radiologicznych w diagnozowaniu...

Więcej informacji

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu...

Więcej informacji

26 października Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

26 października obchodzony jest jako Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Celem dnia jest promowanie transplantacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat przeszczepów, świadomego dawstwa narządów, szpiku i krwi oraz przekazywania organów po śmierci, jak również okazją, aby uczcić dawców narządów....

Więcej informacji

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bielskiego

W związku z decyzją Wojewody o powołaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaski do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym wyłącznie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 dostęp do...

Więcej informacji

24 października Światowy Dzień Walki z Otyłością

Otyłość i nadwaga to jeden z głównych problemów zdrowotnych, który stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Otyłość to nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia. Cierpią na nią ludzie niezależnie od wieku i płci....

Więcej informacji

20 października Światowy Dzień Osteoporozy

20 października obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy. Osteoporoza jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych, która uszkadza kości. Strata masy kostnej postępuje stopniowo, dominującym objawem osteoporozy są złamania kości następujące nawet przy niewielkich urazach. Bardzo często dochodzi do złamania szyjki kości...

Więcej informacji

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

Decyzją Wojewody Podlaskiego od dnia 19 października 2020 r. do odwołania SPZOZ w Bielsku Podlaskim przekształcony zostaje w szpital dedykowany pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 tzw. „SZPITAL COVIDOWY”.

Wstrzymane zostają przyjęcia planowe.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bielskiego zapewniony jest przez szpitale położone w powiatach ościennych, tj.:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka,
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze.

.

Wszystkie poradnie specjalistyczne i diagnostyczne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Skip to content