REJESTRACJA (E-ZDROWIE)

W celu umówienia się na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy skontaktować się z Rejestracją.  Zapisy odbywają się osobiście, drogą telefoniczną lub przez e-rejestrację. Wyznaczone terminy wizyt i badań są godzinami orientacyjnymi, mogą ulec przesunięciu ze względu na indywidualną potrzebę i stan zdrowia pacjentów.

85 833 43 39 – rejestracja do poradni:

 • chirurgicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • urologicznej,

85 833 43 55 – rejestracja do poradni:

 • gruźlicy i chorób płuc,

85 833 43 82 – rejestracja do poradni endokrynologicznej

85 833 43 67 – rejestracja do poradni reumatologicznej

85 833 43 87 – rejestracja do poradni kardiologicznej

85 833 26 90 – rejestracja do poradni okulistycznej

85 833 26 91 – rejestracja do poradni laryngologicznej

85 833 26 92 – rejestracja do poradni „K”

85 833 26 96 – rejestracja do:

 • poradni przeciwalkoholowej,
 • dziennego oddziału uzależnień od alkoholu.

85 730 60 31 – rejestracja do poradni:

 • dermatologicznej i wenerologicznej,
 • diabetologicznej.

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie do Poradni (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wymagane jest również skierowanie do lekarza okulisty oraz dermatologa.

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu dowodu tożsamości, dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz aktualnych wyników badań.

W celu ułatwienia procesu rejestracji pacjentów zachęcamy Państwa do korzystania z portalu e-zdrowie. Po założeniu konta https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto zostanie wygenerowany indywidualny aktywacyjny kod PIN. Po jego zatwierdzeniu konto jest gotowe do użytkowania.

Każda osoba zarejestrowana na portalu e-zdrowie może samodzielnie umawiać się na wizyty u specjalisty wybierając najdogodniejszy termin.

Odwołanie wizyty/zmiana terminu: Jeżeli nie będą Państwo mogli z różnych powodów stawić się na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie poradni o rezygnacji i/lub ustalenie nowego terminu.

Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz skróci czas oczekiwania pacjentów na przyjęcie do poradni.

Skip to content