Bielsk Podlaski, 26.09.2022 roku   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej   W dniu 26 września 2022 roku w…

Bielsk Podlaski, 21.09.2022r. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY Konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej termin składania ofert w otwartym konkursie na świadczenia  zdrowotne…

Bielsk Podlaski, 21.09.2022r.   PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY Konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej termin składania ofert w otwartym konkursie na świadczenia …

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM Na podstawie art. 26 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022 poz.633 z późn. zm.) DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU…

                                    OGŁOSZENIE Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul.…

Bielsk Podlaski, 25.05.2021 roku OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej W dniu 25 maja 2021 roku w Bielsku Podlaskim…

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym/ izbie przyjęć, Udzielanie świadczeń…

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content