W dniu 8 sierpnia Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim inspektor Wojciech Macutkiewicz oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Bożena Grotowicz podpisali List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn.…

ZAPROSZENIE 18.10.2018 godz. 13.00 (czwartek) Msza św. i modlitwa ku czci św. Łukasza w intencji  Chorych i Pracowników Służby Zdrowia Kapelan Szpitala Dyrekcja Szpitala  

„Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego”   Oś priorytetowa VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.4.…

Szanowni Państwo ! Informujemy, że w związku z wejściem programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej, od 1 sierpnia 2018r. Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonująca w SPZOZ w Bielsku Podlaskim nie udziela świadczeń. W dotychczasowej lokalizacji tj. w przychodni…

ZARZĄDZENIE Nr 18 / 2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 18.05.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 1041 Kodeksu Pracy oraz art.…

W dniu 11 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim podpisał z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w…

W dniach 6-9 września 2018 roku organizowana jest Pielgrzymka Służby Zdrowia do Lwowa. Program wycieczki obejmuje: Dzień 1 – Zbiórka uczestników o godzinie 5:00. Wyjazd do Przymyśla, zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. Dzień 2 – Śniadanie, przejazd…

INFORMACJA Od dnia 01-07-2018 r. Poradnia Diabetologiczna zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim (w miejsce dotychczasowej siedziby NSZOZ „Diabetyk”). Godziny pracy poradni pozostają bez zmian. Rejestracja do poradni od dnia 01-07-2018 r. pod numerem telefonu:…

Prowadzona od 2014 roku kampania ma na celu podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej. Chcemy pokazywać, że położna to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne i związana z nimi…

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 6 czerwca 2018 r. w godz. 09:00 – 17:00 przy Centrum Zakupów w Bielsku Podlaskim, al. J. Piłsudskiego 31 A-B. W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka…

Skip to content