DYREKCJA

O SZPITALU

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Bożena Grotowicz

Tel. 85 833 43 30 (sekretariat)

 

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

Arsalan Azzaddin

Tel. 85 833 43 30 (sekretariat)

 

Zastępca Dyrektora ds. organizacji, jakości i bezpieczeństwa opieki

Patrycja Sarnacka

Tel. 85 833 43 30 (sekretariat)

Accessibility