CERTYFIKATY

O SZPITALU

Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i jakości oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki. Certyfikat potwierdza, że Szpital dokonuje rzetelnej i regularnej oceny stanu jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu.

Certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego- Leczenie przez Żywienie. Certyfikat potwierdza, przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki.

Certyfikat dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim poświadczający udział w 2023 r. w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie: świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki oraz promocji zdrowia.

Lecznictwo ambulatoryjne w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

Certyfikat "Szpital bez bólu" otrzymany w roku 2017 jest potwierdzeniem wprowadzenia w placówce najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

W rankingu szpitali w Polsce przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na rok 2020 nasz szpital uplasował się na 8 miejscu w kraju, wśród szpitali w województwie podlaskim utrzymał 1 miejsce.

W 2008 roku SPZOZ po raz pierwszy uzyskał miano "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Tytuł ten jest utrzymywany dzięki realizacji "10 kroków do udanego karmienia piersią". Reocena przeprowadzana jest przez Komisję Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Skip to content