CERTYFIKATY

O SZPITALU

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii, diagnostyki oraz promocji zdrowia.

Lecznictwo ambulatoryjne w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

Certyfikat "Szpital bez bólu" otrzymany w roku 2017 jest potwierdzeniem wprowadzenia w placówce najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

W rankingu szpitali w Polsce przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na rok 2019 nasz szpital uplasował się na 20 miejscu w kraju, wśród szpitali w województwie podlaskim utrzymał 1 miejsce.

W 2008 roku SPZOZ po raz pierwszy uzyskał miano "Szpitala Przyjaznego Dziecku". Tytuł ten jest utrzymywany dzięki realizacji "10 kroków do udanego karmienia piersią". Reocena przeprowadzana jest przez Komisję Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Accessibility