PROJEKTY

O SZPITALU

„Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w związku z COVID-19”

1 lipca, 2022

"Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w związku z COVID-19" . Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość projektu : 2.159.178,90 zł, w tym : - wsparcie finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.051.219,95 zł (95% wartości inwestycji)...

Czytaj dalej

Zakup wyposażenia w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniani się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19

10 sierpnia, 2021

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zakup wyposażenia w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniani się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19″   W ramach projektu zakupiono wyposażenie do...

Czytaj dalej

Zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego – w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Cov-2

10 sierpnia, 2021

          DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Zapewnienie realizacji potrzeb szpitali związanych z instalacją tlenu medycznego - w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej...

Czytaj dalej

II edycja projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

20 lipca, 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje II edycję projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego....

Czytaj dalej

Projekt „ Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”

22 marca, 2021

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał od Skarbu...

Czytaj dalej

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19

30 grudnia, 2020

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez SPZOZ w Bielsku Podlaskim w związku z hospitalizacją pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz chorych na Covid-19 29 grudnia 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem...

Czytaj dalej

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

29 października, 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim  współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu...

Czytaj dalej

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

4 maja, 2020

„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020...

Czytaj dalej

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów

9 września, 2019

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJA CELOWA Z REZERWY OGÓLNEJ BUDŻETU PAŃSTWA „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów" DOFINANSOWANIE: 5.097.159,49 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.550.780,05 zł   Wsparcie finansowe...

Czytaj dalej

Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

26 czerwca, 2019

„Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”  24 czerwca 2019 r. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zawarło z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim umowę o partnerstwie w realizacji Projektu „Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” Projekt...

Czytaj dalej

Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

16 maja, 2019

„Poprawa jakości i dostępności do opieki długoterminowej poprzez przebudowę i doposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim” Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w...

Czytaj dalej

Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii

30 października, 2018

“Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną aparaturę medyczną” Nr projektu WND-RPPD.08.04.02-20-0047/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla...

Czytaj dalej

Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego

24 września, 2018

"Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego"   Oś priorytetowa VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.4....

Czytaj dalej
Skip to content