DLA PACJENTA

Zasady odwiedzin

§ 114

Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ 

w Bielsku Podlaskim

  1. W trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego oraz umożliwienie pacjentom odpoczynku, komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia, zaleca się, aby odwiedziny odbywały się w ustalonych godzinach.
  2. W szczególnych przypadkach za zgodą koordynatora/lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się poza zalecanymi godzinami.
  3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu Zakładu.
  4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki udzielania świadczeń innym pacjentom w Zakładzie, Dyrektor może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki przez osoby bliskie lub inne osoby wskazane przez pacjenta.
  5. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zawiera uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń oraz zostaje przekazana do publicznej wiadomości.
  6. W sali chorych u jednego pacjenta mogą przebywać jednocześnie 2 osoby odwiedzające.
  7. Nie wolno odwiedzać pacjenta osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także chorym.
  8. Osoby odwiedzające powinny stosować się do obowiązujących w Zakładzie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciwpożarowych i porządkowych.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. odwołuje się wykonywanie testów PCR dla pacjentów ambulatoryjnych.
Punkt pobrań wymazów NIECZYNNY!

.

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

POZ W BIELSKU PODLASKIM - numer telefonu 85 833 43 77

Godziny szczepień

środa - osoby dorosłe i dzieci  - godz. 8.00 - 11.00

POZ W BRAŃSKU - numer telefonu 85 655 05 22

KOORDYNATOR ds. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 w SPZOZ w Bielsku Podlaskim tel. 531 344 400

Skip to content