ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Kierownik Mariola Laszewicz, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynującaJoanna Jakimiuk, specjalista pielęgniarstwa i opieki paliatywnej

Numer telefonu na punkt pielęgniarski: 85 833 43 45

Lokalizacja:

Budynek Z- I piętro

Zakład Opiekuńczo Leczniczy funkcjonuje przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim od 2000 roku. Składa się z 9 sal, w których rozmieszczone  jest 25 łóżek.

Zakład dysponuje salą do ćwiczeń usprawniających, pokojem terapii zajęciowej.

Dla potrzeb pacjentów zatrudniony jest logopeda, terapeuta zajęciowy, rehabilitant i psycholog.

W zakładzie udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych, które zakończyły hospitalizację. Najczęściej są to pacjenci po przebytych udarach, wylewach, zawałach  złamaniach, urazach mechanicznych i zabiegach wszczepiania endoprotez, a także osoby wymagające pielęgnacji i leczenia odleżyn.

Celem działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej oraz psychicznej, która w  przyszłości pozwoli na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

Skip to content