Przedłużenie godziny składania ofert Konkursu w zakresie opisywania badań TK i RTG

Bielsk Podlaski, 21.09.2022r.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY

Konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej termin składania ofert w otwartym konkursie na świadczenia  zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań TK i RTG oraz radiologii klasycznej w oparciu o teleradiologię, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zostaje przedłużony do dnia 21.09.2022r. do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2022r. o godzinie 14.00.

 

Mirosław Reczko

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

Przedłużenie godziny składania ofert- 21.09.2022

Skip to content