ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Dotyczy – pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego – ambulans, będącego własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim komisja przetargowa informuje, iż w wyniku złożonych ofert kupna samochodu specjalnego – ambulans, została wybrana oferta najkorzystniejsza zawierająca najwyższą cenę:

DAR-MED Małgorzata Pabisiak

ul. Powstańców Wielkopolskich 5/5

91-040 Łódź

Po ogłoszeniu przetargu do siedziby Zamawiającego wpłynęło 4 oferty. Wyżej wymieniona oferta zawierała najwyższą cenę tj. 8.717,00 PLN brutto – słownie – osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 00/100.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content