ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Bielsk Podlaski, dnia 09.11.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Dotyczy – pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Combi

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim komisja przetargowa informuje, iż w wyniku złożonych ofert kupna samochodu osobowego Skoda Octavia Combi została wybrana oferta najkorzystniejsza zawierająca najwyższą cenę:

Piotr Bednarz
ul. Jagiellońska 9a m 15
17-100 Bielsk Podlaski

Po ogłoszeniu przetargu do siedziby Zamawiającego wpłynęło 4 oferty. Wyżej wymieniona oferta zawierała najwyższą cenę tj. 11.000,00 PLN brutto – słownie – jedenaście tysięcy złotych 00/100.

 

Skip to content