Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bielskiego

W związku z decyzją Wojewody o powołaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaski do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym wyłącznie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu bielskiego zapewniony jest przez szpitale położone w powiatach ościennych, tj.:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka,
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze.

 

Więcej informacji pod linkiem  https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/zapewnienie-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-mieszkancom-powiatu-bielskiego/

Skip to content