Współpraca partnerska z Nowowołyńskim Centralnym Szpitalem Miejskim

4 lipca 2023 roku podpisaliśmy list intencyjny w sprawie współpracy z Nowowołyńskim Centralnym Szpitalem Miejskim w ramach Programu Interreg Next Polska Ukraina 2021-2027 Priorytetu Zdrowie. Celem projektu jest zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym POZ oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Nasze Szpitale jako kierunek działań obrały poprawę dostępu do opieki długoterminowej, w szczególności rozwój infrastruktury dla opieki geriatrycznej i paliatywnej. W ramach projektu Szpital w Bielsku Podlaskim będzie wnioskował o grant w wysokości ok. 6 000 000 zł, z czego 10% to wkład własny Placówki. W ramach inwestycji planujemy rozbudowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Obecnie posiadamy 25 łóżek. Inwestycja ma na celu zwiększenie ZOL o 35 łóżek, zagospodarowanie terenu przy ZOL, szeroko rozumianą współpracę między Szpitalami Partnerskimi w zakresie szkoleń personelu i wymiany doświadczeń.

Poniżej link do strony Nowowołyńskiego Centralnego Szpitala Miejskiego, z którym nawiązaliśmy współpracę partnerską:

https://novovolynsk.crl.org.ua/#

 

Skip to content