Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatrudni: specjalistę ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zatrudni:

 specjalistę ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska pracy:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 2. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala.
 3. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego.
 4. Dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala.
 6. Sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji.
 7. Udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne).
 2. Co najmniej 3 letni staż pracy w zamówieniach publicznych.
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do powołanej ustawy  oraz innych aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 4. Znajomość obsługi komputera i innych podstawowych urządzeń biurowych oraz zasad biurowości.
 5. Umiejętność współpracy z uczestnikami procesu udzielania zamówień publicznych.
 6. Odpowiedzialność, uczciwość, obowiązkowość, obiektywizm, terminowość wykonywania zadań, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, dyspozycyjność, zdolność logicznego myślenia, wykonywanie dobrej jakościowo pracy, chęć poszerzania swojej wiedzy zawodowej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • normowany czas pracy

Aplikacja powinna zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niniejszej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szpital, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

iso@spzoz-bielsk.pl lub kadry@spzoz-bielsk.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 85 833 43 09

 

 

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content