Podziękowanie Szkole Podstawowej w Augustowie

Dyrektor SPZOZ z Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Samorządowi Uczniowskiemu i wolontariatowi szkolnemu Szkoły Podstawowej w Augustowie, opiekunowi Pani Joannie Jakoniuk-Gliwa i Radzie Rodziców za zorganizowanie zbiórki środków ochrony osobistej oraz wszystkim darczyńcom, którzy wsparli tę szczytną akcję. Dziękujemy przede wszystkim młodzieży zaangażowanej w zbiórkę, która swoją postawą pokazała, że niosąc pomoc innym zachowuje się szlachetnie i odpowiedzialnie.

Skip to content