Podziękowanie Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Społeczna

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Społeczna za przekazanie z przeprowadzonych aukcji darowizny pieniężnej na działania związane ze zwalczaniem epidemii. Państwa zaangażowanie w zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Szpitala pokazało, że wśród nas obecnych jest wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy.

Skip to content