Podziękowanie Organizacji Dzielni i Waleczni

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Organizacji Dzielni i Waleczni za przekazanie maseczek ochronnych i słów wdzięczności dla personelu szpitala. Dzisiaj Wy pomagacie nam pięknym gestem i słowem, a My nabieramy sił, by dalej pomagać innym. Dziękujemy.

Accessibility