Podziękowanie Fundacji UNITALENT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa serdeczne podziękowania Fundacji Grupy UNIBEP – UNITALENT za wsparcie finansowe Politechniki Białostockiej, gdzie zostały wykonane przyłbice podarowane Szpitalowi. Dziękujemy również pracownikom Politechniki Białostockiej za włączenie się w akcję pomocy służbie zdrowia w okresie epidemii. Cieszymy się, że w tak trudnym dla nas wszystkich czasie są ludzie o wielkim sercu, którzy niosą bezinteresowną pomoc. Dziękujemy!

Skip to content