Podziękowanie Fundacji Afirmacja Rozwoju i Firmie DPM HATHI Cafe Sp. z o.o.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Fundacji Afirmacja Rozwoju i Firmie DPM HATHI Cafe Sp. z o.o. organizatorom akcji Moc Pozytywnej Energii za podarowanie kawy HATHI Sahira. Wyrażamy wdzięczność za ogromne serce i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Dziękujemy.

Accessibility