Podziękowanie Firmie RAMIDREW

W imieniu pacjentów, pracowników, a nade wszystko swoim własnym składam serdeczne podziękowanie Panu Radosławowi Bielskiemu za pomoc finansową na zakup sprzętu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup wyposażenia wpłynie na podwyższenie komfortu pracy personelu szpitala, a jednocześnie jakości usług medycznych świadczonych w naszym szpitalu.

Wyrażając swoją wdzięczność życzę Panu i wszystkim pracownikom wiele satysfakcji z wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor SPZOZ

Skip to content