Podziękowanie Firmie AW-Narzędzia Sp. z o.o.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Pracownikom Firmy AW-Narzędzia Sp. z o.o. za przekazanie przyłbic ochronnych. Dziękujemy także za słowa wdzięczności za naszą pracę i poczucie solidarności z nami. Dzięki takim Darczyńcom jest nam łatwiej zadbać o bezpieczeństwo personelu i pacjentów, i pokonać wszystkie trudności.

Skip to content