Podziękowanie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski i Radzie Miasta Bielsk Podlaski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski Panu Jarosławowi Borowskiemu i Radnym Rady Miasta Bielsk Podlaski za przekazanie środków pieniężnych na zakup urządzenia do dezynfekcji ścieków szpitalnych. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego bardzo ważne jest, aby odprowadzane ścieki szpitalne pozbawione były wszelkich chorobotwórczych ustrojów by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Naszego Miasta. Dziękujemy za okazane wsparcie w tym trudnym dla szpitala czasie.

Skip to content