Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu

Uprzejmie informujmy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 16 maja 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim od dnia 03 lipca 2019 r. nie pobiera opłat za pobyt w oddziale dziecięcym przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego sprawującego dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Koszt pobytu jest częściowo finansowany przez NFZ. W celu potwierdzenia sprawowania opieki nad dzieckiem wprowadza się obowiązek wypełnienia Oświadczenia przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dotyczącego wskazania liczby dni pobytu w szpitalu zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
  2. Zarządzenie Nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content