Otwarcie Centralnej Sterylizatorni

W dniu 28 czerwca 2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centralnej Sterylizatorni. Przebudowa i wyposażenie tego miejsca były częścią większego projektu pod nazwą „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego.”

Realizacja inwestycji o wartości 5,8 mln zł była możliwa dzięki dofinansowaniu z RPO w kwocie 3,9 mln zł oraz dotacji miasta Brańsk w wysokości 10 tys. zł, dotacji gminy Wyszki w wysokości 20 tys. zł, (w 2018 roku 7 tys. zł), które zasiliły wkład własny SPZOZ.

Projekt zakłada również zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału urazowo-ortopedycznego i poradni urazowo-ortopedycznej oraz oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej i poradni chirurgicznej szpitala w Bielsku Podlaskim.

Korzyści płynące z realizacji projektu to m.in.:

  • zakup aparatury do zabiegów hybrydowych z zastosowaniem RTG z ramieniem C z fluoroskopią i automatycznym podawaniem kontrastu, zabiegów mikrochirurgicznych, endowaskularnych: leczenie miażdżycy tętnic, wszczepianie stentgraftów w schorzeniach aorty, leczenie tętniaków, zatorów, zakrzepic, zaopatrywanie urazów naczyniowych;
  • w ramach ortopedii koncentracja zabiegów mało inwazyjnych i specjalistycznych zabiegów artroskopowych w technologii 4K, zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego i rewizyjnej;
  • zwiększenie dostępu do rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych poprzez przesunięcie rehabilitacji z oddziału urazowo-ortopedycznego do poradni – zakup szyn do ćwiczeń biernych;
  • zmniejszenie zjawiska przerywania aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia;
  • zapewnienie ciągłego procesu sterylizacji narzędzi na potrzeby zabiegów operacyjnych;
  • wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń układu naczyniowego poprzez doposażenie poradni chirurgicznej w aparat USG Doppler;
  • dodatkowo zakup narzędzi pozwolił na przesunięcie małych zabiegów chirurgii ręki: cieśń nadgarstka, usuwanie ganglionu i zespoleń po zabiegach, leczenie zapalenia pochewek ścięgnistych.

Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych w SPZOZ, co pacjenci z pewnością odczują już w najbliższym czasie.

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content