Ogłoszenie | Zmiany w regulaminie dotyczące kobiet w ciąży

ZARZĄDZENIE Nr 18 / 2017

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bielsku Podlaskim

z dnia 18.05.2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 1041 Kodeksu Pracy oraz art. 46 ust.1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1 W Regulaminie Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (tekst jednolity:

Zarządzenie nr 38/2012 z dnia 24.12.2012 r. Dyrektora SPZOZ w Bielsku Podlaskim w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zmienia się Załącznik pt. ,,Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet”.

Załącznik otrzymuje tytuł: ,,Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią” i brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Zmiany wchodzą w życie z dniem 01 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

Dyrektor SPZOZ  w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content