Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

Bielsk Podlaski, 25.05.2021 roku

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

W dniu 25 maja 2021 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 36/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 07 maja 2021 roku rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 14 ofert.

Wybrano 14 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 • Agatę Roszkowską prowadzącą działalność pod nazwą AGATA ROSZKOWSKA, z siedzibą przy
  Świętojańska nr 5 w 17-111 Boćki, NIP 5432189314, REGON 388227852,
 • Emila Kobusa prowadzącego działalność pod nazwą Emil Kobus KOBMED z siedzibą przy
  Jagiellońska nr 9A lok. 9 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432128235, REGON 200185022,

Zakres II:

 • Marcina Jakimiuka prowadzącego działalność Marcin Jakimiuk JAKI-MED, z siedzibą przy
  Jagiellońska nr 18 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432085721, REGON 368191897,
 • Martę Maciuk prowadzącą działalność pod nazwą RATOWNIK MEDYCZNY Marta Maciuk, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza nr 29/B lok.62 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431990719,
  REGON 387081866,
 • Tomasza Markiewicza prowadzącego działalność pod nazwą Tomasz Markiewicz, z siedzibą przy
  Pogodnej 11 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432183530, REGON 364988558,
 • Tomasza Sobutkę prowadzącego działalność pod nazwą EMT Serwis Tomasz Sobutka, z siedzibą przy ul. Podgórna 12 w 16-010 Studzianki, NIP 5691717819, REGON 141425411,
 • Agnieszkę Sollich prowadzącą działalność pod nazwą Agnieszka Sollich Ratownictwo Medyczne
  z siedzibą w 17-300 Siemiatycze, ul. Długa 29, miejscowość Czartajew, NIP 5441478472, REGON 200641448,
 • Łukasza Kostiuczuka prowadzącego działalność pod nazwą Łukasz Kostiuczuk USŁUGI HYDRAULICZNE z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza nr 225E, NIP 5432122356, REGON 360737492,

Zakres III:

 • Tomasza Zarębę prowadzącego działalność pod nazwą Praktyka Lekarska Tomasz Zaręba, z siedzibą w 15-274 Białystok przy ul. Jerzego Waszyngtona nr 24 lok. 2, NIP 5441416525, REGON 369040657,
 • Zdziaława Koryszewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Zdzisław Koryszewski, z siedzibą: 15-476 Białystok, ul. Poleska nr 21 lok.4, NIP 5422361183,
  REGON 050323678,
 • Tomasza Niebrzydowskiego prowadzącego działalność pod nazwą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Niebrzydowski, z siedzibą w 15-204 Białystok przy ul. Sybiraków nr 4 lok. 6,
  NIP 9662145831, REGON 387824913,
 • Damiana Daniluka prowadzącego działalność pod nazwą DAMIAN DANILUK – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, z siedzibą w 15-161 Białystok przy ul. Berezyńska nr 14, NIP 5423186262, REGON 383582880,
 • Adriana Góralczyka prowadzącego działalność pod nazwą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Adrian Góralczyk, pod adresem w 18-516 Mały Płock przy ul. Księcia Janusza nr 32, NIP 2910223502, REGON 386519906,

Zakres IV:

 • Tomasza Zarębę prowadzącego działalność pod nazwą Praktyka Lekarska Tomasz Zaręba, z siedzibą w 15-274 Białystok przy ul. Jerzego Waszyngtona nr 24 lok. 2, NIP 5441416525, REGON 369040657.

Zakres V:

Nie wpłynęła żadna oferta

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie V, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Bielsk Podlaski, 25.05.2021 r.                                          Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 25.05.2021

Skip to content