Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie opisywania badań TK i RTG

Bielsk Podlaski, 26.09.2022 roku

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

 

W dniu 26 września 2022 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 38/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 13 września 2022 roku rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 2 oferty

Wybrano 2 oferty złożone przez:

Zakres:

Opisywanie badań TK i RTG oraz radiologia klasyczna w oparciu o teleradiologię:

  • JEKAradiologia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 3 Maja 49C / 6 w 61-728 Poznań, NIP 7831824776,
    REGON 387121407, reprezentowana przez Łukasza Komisarka,
  • CDO Provega spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Chopina 14 w Lublin, NIP 7123265969, REGON 061348840, reprezentowana przez Piotra Orzechowskiego.

 

Bielsk Podlaski, 26.09.2022 r.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

11. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu-sig

Skip to content