Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 23 kwietnia 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 33/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 10 kwietnia 2019 roku, w składzie:

 1. Olga Jankowska – przewodniczący,

 2. Iwona Brunkalla – wiceprzewodniczący,

 3. Arsalan Azzaddin – członek,

 4. Katarzyna Sidorska – członek,

 5. Paweł Wacław Ułasiuk – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 8 ofert.

Wybrano 8 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 1. Gabinet Ginekologiczny Stanisław Michalak, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 5 w 15-001 Białystok, NIP 9660047426, REGON 050170690, reprezentowany przez Stanisława Andrzeja Michalaka.

 2. ELŻBIETA KOWALCZYK GABINET GINEKOLOGICZNY, z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 28 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431308751, REGON 050179780, reprezentowany przez Elżbietę Alicję Kowalczyk.

 3. GABINET GINEKOLOGICZNY Andrzej Kulig, z siedzibą przy ul. Niedźwiedziej nr 69 w 15-531 Białystok, NIP 5421900376, REGON 050383769, reprezentowany przez Andrzeja Kulig.

 4. Indywidualną Praktykę Lekarską Agnieszka Polewko, z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 w 15-888 Białystok, NIP 9661721356, REGON 200662858, reprezentowaną przez Agnieszkę Polewko.

 5. MONIKA STRZYŻ-SKALIJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5A, lok. 45, 15-057 Białystok, NIP 7151841882, REGON 200860759, reprezentowaną przez Monikę Strzyż-Skalij.

Zakres II:

 1. Indywidualną Praktykę Lekarską Michał Kobylec, z siedzibą przy ul. Łabędziej nr 4 w 15-539 Białystok, NIP 9660776444, REGON 050855814, reprezentowaną przez Michała Kobylca.

 2. Annę Krysińską, z siedzibą przy ul. Niewodnicka, nr 74 w 15-632 Białystok, NIP 5661881046, REGON 362605263, reprezentowaną przez Annę Jadwigę Krysińską.

Zakres III:

 1. MONIKA STRZYŻ-SKALIJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego nr 5A, lok. 45, 15-057 Białystok, NIP 7151841882, REGON 200860759, reprezentowaną przez Monikę Strzyż-Skalij.

 

Bożena Grotowicz
Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, 23.04.2019 r.

Accessibility