Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 25 marca 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 31/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 14 marca 2019 roku, w składzie:

 • Olga Jankowska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Arsalan Azzaddin – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Iwona Brunkalla – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 6 ofert.

Wybrano 6 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 1. Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską Katarzyna Modzelewska, z siedzibą przy ul. Rejonowej 3a w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-108-99-87, REGON 050841982, reprezentowaną przez Katarzynę Modzelewską.

Zakres II:

 1. Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Ewa Wyrkowska-Hapunowicz, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Cegielniana 4, NIP 543-142-14-99, REGON 050877968, reprezentowaną przez Ewę Wyrkowską-Hapunowicz.

Zakres III:

 1. Indywidualną Praktyką Lekarską Mariola Laszewicz, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 133
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-212-55-50, REGON 200659632, reprezentowaną przez Mariolę Laszewicz.
 2. Indywidualną Praktyką Lekarską Sebastian Żukowski, z siedzibą: 15-453 Białystok ul. Nowy Świat 6/17,
  NIP 5422619150, REGON 200244799, reprezentowaną przez Sebastiana Żukowskiego.
 3. Indywidualną Praktyką Lekarską Milena Zieńkiewicz, z siedzibą w Szastałach 59, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432135293, REGON 365353508, reprezentowaną przez Milenę Zieńkiewicz.
 4. Indywidualną Praktyką Lekarską Katarzyna Kryńska, z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 6 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-200-32-49, REGON 200355406, reprezentowaną przez Katarzynę Kryńską.

Zakres IV:

Brak złożonych ofert.

 

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 25.03.2019 r.

 

 

Accessibility