Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 21 marca 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 7 marca 2019 roku, w składzie:

 • Ewa Lipińska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Patrycja Sarnacka – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Olga Jankowska – członek,
 • Iwona Brunkalla – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 9 ofert.

Wybrano 9 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 • Prywatną Praktyką Lekarską Ewa Berezowiec Stulgis, z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski,
  Sadowa 9, NIP 5431733299, REGON 051982905, reprezentowaną przez Ewę Berezowiec-Stulgis.

 Zakres II:

 • Prywatną Praktyką Lekarską Joanna Florczuk-Leończuk, z siedzibą przy ul. T. Rejtana 49
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431421080, REGON 052250742, reprezentowaną przez Joannę Florczuk-Leończuk.
 •  Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Ireneusz Rzepniewski, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Przechodnia 4, NIP 5431421588, REGON 050688227, reprezentowaną przez Ireneusza Rzepniewskiego.
 • Joanna Siemieniuk INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA”, z siedzibą
  w Grabowiec 49, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431967301, REGON 363087899, reprezentowaną przez Joannę Siemieniuk.
 • Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską – Adam Leoniuk, z siedzibą 15-048 Białystok,
  Skorupska 22/26, NIP 966-053-52-03, REGON 050848949-00015, reprezentowaną przez Adama Leoniuka.
 • Prywatna Praktyka Lekarska Joanna Tytman, z siedzibą przy ul. Wesołej 13 lok. 8 w 15-307 Białystok,
  NIP 5421333291, REGON 050573850, reprezentowana przez Joannę Tytman.
 • Średzińska Agnieszka Specjalistyczna Praktyka Lekarska, z siedzibą przy ul. Troczewskiego 33
  w 15-614 Białystok, NIP 5421067978, REGON 050649061, reprezentowana przez Agnieszkę Średzińską.
 • Praktyką Lekarską – Małgorzata Drągowska, z siedzibą: 15-351 Białystok ul. Wiejska 67 m 45,
  NIP 5421594206, REGON 450197244, reprezentowaną przez Małgorzatę Halinę Drągowską.
 • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA – MAŁGORZATA MAZURCZAK, z siedzibą: 15-524 Grabówka
  Górna 39/4i, NIP 8231122517, REGON 052238729, reprezentowaną przez Małgorzatę Mazurczak.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 21.03.2019 r.

Accessibility