Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 25/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 05 lutego 2019 roku, w składzie:

 • Ewa Lipińska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Arsalan Azzaddin – członek,
 • Patrycja Sarnacka – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Olga Jankowska – członek

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 10 ofert.

Wybrano 10 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Wysocki, z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 15/81 Białystok, NIP 5423040239, REGON 200441672, reprezentowana przez Sebastiana Wysockiego.

Zakres II:

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Wysocki, z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 15/81 Białystok, NIP 5423040239, REGON 200441672, reprezentowana przez Sebastiana Wysockiego.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie ortopedii i traumatologii – Konstanty Kuźma, z siedzibą 15-156 Białystok, ul. Krasnoludków 37, NIP 5421483607, REGON 052237345, reprezentowana przez Konstantego Kuźmę.
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowana przez Marcina Sar.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Piotr Kruczenko, z siedzibą przy
  Łącznikowej 10A w 15-163 Białystok, NIP 5421679635, REGON 050679547, reprezentowana przez Piotra Kruczenko.
 • Praktyka Lekarska Jakub Szklaruk, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej nr 57c, lok. 2 w 15-250 Białystok, NIP 7221545003, REGON 200849700, reprezentowana przez Jakuba Szklaruka.

Zakres III:

 • PRAKTYKA LEKARSKA Bernard Komarnicki, z siedzibą przy ul. Tadeusza Paweckiego nr 29, 16-400 Suwałki, NIP 8442210690, REGON 200330180, reprezentowana przez Bernarda Komarnickiego.
 • PRAKTYKA LEKARSKA KAMIL FIEDORCZUK, z siedzibą przy ul. Białostockiej 7A w 15-523 Grabówka, NIP 9661795739, REGON 365005434, reprezentowana przez Kamila Fiedorczuka.
 • Indywidualna praktyka lekarska Adam Tołoczko, z siedzibą przy ul. Górnej nr 2 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432141253, REGON 364099657, reprezentowana przez Adama Tołoczko.
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Przystupa, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 72 lok. 36
  w 15-352 Białystok, NIP 5422943212, REGON 362944893, reprezentowana przez Wojciecha Przystupę.

Zakres IV:

 • Piotr Hubert Lewczuk, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Marii Konopnickiej 10, NIP 5431792592 REGON 200029813, reprezentowana przez Piotra Huberta Lewczuka.
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Sebastian Wysocki, z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 15/81 Białystok, NIP 5423040239, REGON 200441672, reprezentowana przez Sebastiana Wysockiego.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie ortopedii i traumatologii – Konstanty Kuźma, z siedzibą 15-156 Białystok, ul. Krasnoludków 37, NIP 5421483607, REGON 052237345, reprezentowana przez Konstantego Kuźmę.
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowana przez Marcina Sar.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Piotr Kruczenko, z siedzibą przy
  Łącznikowej 10A w 15-163 Białystok, NIP 5421679635, REGON 050679547, reprezentowana przez Piotra Kruczenko.
 • Praktyka Lekarska Jakub Szklaruk, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej nr 57c, lok. 2 w 15-250 Białystok, NIP 7221545003, REGON 200849700, reprezentowana przez Jakuba Szklaruka.

Zakres V:

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Sar, z siedzibą: 15-335 Białystok, ul. Równa 7, NIP 5422878288, REGON 200230870, reprezentowana przez Marcina Sar.
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Piotr Kruczenko, z siedzibą przy
  Łącznikowej 10A w 15-163 Białystok, NIP 5421679635, REGON 050679547, reprezentowana przez Piotra Kruczenko.

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 21.02.2019 r.

Accessibility