Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 20 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 08/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2019 roku, w składzie:

 • Ewa Lipińska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Patrycja Sarnacka – członek,
 • Alina Jurczuk – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Olga Jankowska – członek

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 5 ofert.

Wybrano 5 ofert złożonych przez:

 • ALICJA MIREK, z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 2, 17-200 Hajnówka, NIP 5431205867, REGON 050278771, reprezentowana przez Alicję Mirek.
 • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE Walentyna Tomczuk, z siedzibą przy ul. Parkowa 8, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431245683, REGON 369251503, reprezentowana przez Walentynę Tomczuk.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Car z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 35
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431437388, REGON 200165433, reprezentowana przez Annę Car.
 • Aleksandra Brenko, z siedzibą w Gredele 36 w 17-106 Orla, NIP 5431357382, REGON 363729671, reprezentowana przez Aleksandrę Brenko.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Nina Filimoniuk, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 11a lok. 18 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431031628, REGON 363916404, reprezentowana przez Ninę Filimoniuk.

 

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 20.02.2019 r.

Accessibility