Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 20 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 38/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 4 grudnia 2018 roku, w składzie:

 • Ewa Lipińska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Patrycja Sarnacka – członek,
 • Alina Jurczuk – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Olga Jankowska – członek

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 34 oferty.

Wybrano 33 oferty złożone przez:

Zakres I:

 • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE Walentyna Tomczuk, z siedzibą przy ul. Parkowa 8, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431245683, REGON 369251503, reprezentowana przez Walentynę Tomczuk.
 • Lucyna Walentyna Laszewicz, z siedzibą przy ul. Kowalska 4 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431089680, REGON 362223372, reprezentowana przez Lucynę Walentynę Laszewicz.
 • ALINA CHURSA, z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 1a lok. 16 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431322159, REGON 200663310, reprezentowana przez Alinę Chursa.
 • DARMED Dariusz Wasilewski, z siedzibą przy ul. Szpitalnej nr 6, lok. 1, 17-300 Siemiatycze, NIP 5441107072, REGON 368313975, reprezentowana przez Dariusz Wasilewski.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bożena Półkośnik, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 48a/40
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431036399, REGON 050341860, reprezentowana przez Bożenę Półkośnik.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Czaban z siedzibą przy ul. Józefa Bema 10
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431163904, REGON 050826793, reprezentowana przez Teresę Czaban.
 • Basia – Prywatna Praktyka Pielęgniarska Barbara Szumska, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 174 nr lok. 18 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 541161615, REGON 052254800, reprezentowana przez Barbarę Szumską.
 • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE Justyna Sikorska, z siedzibą przy ul. Białowieskiej 109 m 16 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431064705, REGON 362854948, reprezentowane przez Justynę Henrykę Sikorską.

Zakres II:

 • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE Justyna Sikorska, z siedzibą przy ul. Białowieskiej 109 m 16 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431064705, REGON 362854948, reprezentowane przez Justynę Henrykę Sikorską.
 • Lucyna Walentyna Laszewicz, z siedzibą przy ul. Kowalska 4 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431089680, REGON 362223372, reprezentowana przez Lucynę Walentynę Laszewicz.
 • DARMED Dariusz Wasilewski, z siedzibą przy ul. Szpitalnej nr 6, lok. 1, 17-300 Siemiatycze, NIP 5441107072, REGON 368313975, reprezentowana przez Dariusz Wasilewski.

Zakres III:

 • Helena Karpiuk, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431419999, REGON 050706184, reprezentowana przez Helenę Karpiuk.
 • Irena Maksymiuk, z siedzibą przy ul. Poświętnej nr 33 lok. 19, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431216434, REGON 369082207, reprezentowana przez Irenę Maksymiuk.
 • HELENA NOWICKA, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 18A lok. 10 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431408926, REGON 052049477, reprezentowana przez Helenę Nowicką.
 • WOJCIECH SZYMBORSKI, z siedzibą przy ul. Świerkowej nr 1a, 18-413 Miastkowo, NIP 7181960321, REGON 380947133, reprezentowana przez Wojciecha Szymborskiego.

Zakres IV:

 • Maria Szulc, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 188 lok. 3 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431080897, REGON 366988396, reprezentowana przez Marię Szulc.

Zakres V:

 • Maria Prokopiuk, z siedzibą przy ul. Białowieskiej nr 111 E lok. 32, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431079747, REGON 368724810, reprezentowana przez Marię Prokopiuk.
 • Grażyna Wieremiejuk z siedzibą przy ul. 3 maja nr 54 lok. 71,17-100 Bielsk Podlaski, , NIP 5431062586, REGON 369273380, reprezentowana przez Grażynę Wieremiejuk.

Zakres VI:

 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Car z siedzibą przy ul. Bohaterów Września 35
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431437388, REGON 200165433, reprezentowana przez Annę Car.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Czaban z siedzibą przy ul. Józefa Bema 10
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431163904, REGON 050826793, reprezentowana przez Teresę Czaban.
 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska mgr Anna Ignatiuk z siedzibą przy ul. Emilii Plater 3
  w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 543-108-08-16, REGON 200165396, reprezentowana przez Annę Ignatiuk.
 • KATARZYNA PIOTROWSKA, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 lok. 23 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431118068, REGON 362969516, reprezentowana przez Katarzynę Piotrowską.
 • ALICJA MIREK, z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 2, 17-200 Hajnówka, NIP 5431205867, REGON 050278771, reprezentowana przez Alicję Mirek.

Zakres VII:

 • KATARZYNA PIOTROWSKA, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 26 lok. 23 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431118068, REGON 362969516, reprezentowana przez Katarzynę Piotrowską.
 • Aleksandra Brenko, z siedzibą w Gredele 36 w 17-106 Orla, NIP 5431357382, REGON 363729671, reprezentowana przez Aleksandrę Brenko.
 • Halina Rybak z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białowieska nr 111 lok. 26, NIP 5441133738, REGON 368841303, reprezentowana przez Halinę Rybak.
 • ALINA JAROSZEWICZ z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Północna nr 8, lok. 26, NIP 5431421878, REGON 200663250, reprezentowana przez Alinę Jaroszewicz.

Zakres VIII:

 • Pielęgniarka Barbara Jakonowicz z siedzibą na ul. Cegielnianej 50 17-100 Bielsk Podlaski NIP 5431080561 REGON 200839245 reprezentowana przez Barbarę Jakonowicz.
 • Krystyna Łaciak PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury nr 33, NIP 5431034526, REGON 382111210, reprezentowana przez Krystynę Łaciak.

Zakres IX:

 • Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Nina Filimoniuk, z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 11a lok. 18 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431031628, REGON 363916404, reprezentowana przez Ninę Filimoniuk.

Zakres X:

 • Alina Sawicka, z siedzibą w Augustowo 9 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431083134, REGON 363022374, reprezentowana przez Alinę Sawicką.
 • Basia – Prywatna Praktyka Pielęgniarska Barbara Szumska, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 174 nr lok. 18 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 541161615, REGON 052254800, reprezentowana przez Barbarę Szumską.
 • ALINA JAROSZEWICZ z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Północna nr 8, lok. 26, NIP 5431421878, REGON 200663250, reprezentowana przez Alinę Jaroszewicz.

Zakres XI:

 • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA WIESŁAWA RYBICKA
  z siedzibą w 15-048 Białystok, ul. Skorupska nr 30/1, lok. 24, NIP 9660212960, REGON 380431168, reprezentowana przez Wiesławę Rybicką.

 

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 20.02.2019 r.

Accessibility