Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu
konkursu na świadczenia zdrowotne

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 06 lutego 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 06/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 23 stycznia 2019 roku, w składzie:

 • Ewa Lipińska – przewodniczący,
 • Małgorzata Daniło – wiceprzewodniczący,
 • Arsalan Azzaddin – członek,
 • Patrycja Sarnacka – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek,
 • Olga Jankowska – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 6 ofert.

 Wybrano 6 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 • SUPRAMED Agnieszka Muszyńska-Mazur, z siedzibą przy ul. Kościelnej 33 w 16-030 Supraśl, NIP 9661586510, REGON 200109050, reprezentowaną/ym przez Agnieszkę Muszyńską-Mazur.

Zakres II:

 • PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTA CHORÓB ZAKAŹNYCH Barbara Jarymowicz,
  z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431253613, REGON 050846092, reprezentowaną przez Barbarę Jarymowicz.

Zakres III:

 • Prywatną Praktyką Lekarską Ewa Kierdelewicz z siedzibą przy ul. Konwaliowa 9, 17-200 Hajnówka, NIP 5431993741, REGON 200138293, reprezentowaną przez Ewę Kierdelewicz.
 • Indywidualną Praktyką Lekarską Katarzyna Guziejko, z siedzibą przy ul. Świerkowej 6
  w 16-010 Wasilków, NIP 9661813638, REGON 360024504, reprezentowaną przez Katarzynę Guziejko.

Zakres IV:

 • Anna Kitszel, z siedzibą przy ul. Zagórnej 2A lok. 6 w 15-820 Białystok, NIP 5422480077, REGON 200011730, reprezentowanym/ą przez Annę Salomeę Kitszel.

Zakres V:

 • Anna Kitszel, z siedzibą przy ul. Zagórnej 2A lok. 6 w 15-820 Białystok, NIP 5422480077, REGON 200011730, reprezentowanym/ą przez Annę Salomeę Kitszel.

Zakres VI:

 • Aleksandra Góralczyk, z siedzibą przy ul. Alei Wyścigowej nr 14 lok. 707 w 02-681 Warszawa,
  NIP 5213779524, REGON 367173383, reprezentowana przez Aleksandrę Góralczyk.

 

Bielsk Podlaski, 06.02.2019 r.

Bożena Grotowicz

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

 

Accessibility