Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 19 listopada 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 58/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 31 października 2019 roku rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 7 ofert.

Wybrano 7 ofert złożonych przez:

Zakres I:

  • ANNA KITSZEL, z siedzibą przy ul. Zagórnej 2A lok. 6 w 15-820 Białystok, NIP 5422480077, REGON 200011730, reprezentowaną przez Annę Salomeę Kitszel,
  • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARTA WISZNIEWSKA, z siedzibą przy ul. Heleny nr 4 w 11-034 Majdy, NIP 7393572285, REGON 280344478, reprezentowaną przez Martę Wiszniewską,
  • DAMIAN NOWIŃSKI PRAKTYKA LEKARSKA z siedzibą przy ul. Piastowskiej nr. 3c lok. 97, 15-207 Białystok, NIP 9662117013, REGON 368863026, reprezentowaną przez Damiana Nowińskiego,
  • KATARZYNA IGNATIUK IGNATKA z siedzibą w 17-106 Orla 8, NIP 5432008548, REGON 200202789, reprezentowaną przez Katarzynę Ignatiuk,

 Zakres II:

  • PRYWATNY GABINET PEDIATRYCZNY Rudzińska Grażyna, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza nr 42 lok. 83 w 15-232 Białystok, NIP 5421124481, REGON 050570158, reprezentowana przez Grażynę Rudzińską,
  • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Barbara Osipiuk-Remża, z siedzibą przy ul. Tęczowej nr 5 w 16-030 Karakule, NIP 5432020437, REGON 366634712, reprezentowaną przez Barbarę Osipiuk-Remża,
  • SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Małgorzata Sawicka-Żukowska, z siedzibą przy ul. Nowy Świat nr 6 lok. 17 w 15-453 Białystok, NIP 9661328245, REGON 200892972, reprezentowaną przez Małgorzatę Sawicką-Żukowską.

 

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 19.11.2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne z 19.11.2019

Accessibility