Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 19 lipca 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 46/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 03 lipca 2019 roku, w składzie:

  • Olga Jankowska – przewodniczący,
  • Iwona Brunkalla – wiceprzewodniczący,
  • Alina Jurczuk – członek,
  • Katarzyna Sidorska – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 3 oferty.

Wybrano 3 oferty złożone przez:

Zakres I:

  • MARIUSZ STALEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA – MARIUSZ, z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska nr 2, lok. 3, NIP 5431055899, REGON 200159266, reprezentowaną przez Mariusza Jana Stalewskiego.

Zakres II:

  • INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ POŁOŻNEJ Karolina Dymowicz, z siedzibą przy
    Jagiellońskiej nr 3A, lok. 15 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432136111, REGON 383555793, reprezentowaną przez Karolinę Dymowicz.

 Zakres III:

  • MARIUSZ STALEWSKI PRYWATNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA – MARIUSZ, z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kazimierzowska nr 2, lok. 3, NIP 5431055899, REGON 200159266, reprezentowaną przez Mariusza Jana Stalewskiego.

Dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 19.07.2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 19.07.2019

Accessibility