Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne

W SPZOZ W BIELSKU PODLASKIM

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

W dniu 24 maja 2019 roku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 41/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z dnia 15 maja 2019 roku, w składzie:

 • Olga Jankowska – przewodniczący,
 • Iwona Brunkalla – wiceprzewodniczący,
 • Arsalan Azzaddin – członek,
 • Katarzyna Sidorska – członek.

rozstrzygnęła konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Złożono 13 ofert.

Wybrano 13 ofert złożonych przez:

Zakres I:

 • PRYWATNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ Edyta Czapko, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza nr 114 lok. 20 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 6030008067, REGON 200110120, reprezentowaną przez Edytę Czapko.

Zakres II:

 • Bogdan Zalewski, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 11C w 15-453 Białystok, NIP 5421382243, REGON 200171669, reprezentowaną przez Bogdana Jana Zalewskiego.
 • INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ IRENEUSZ NAJMOŁA, z siedzibą przy Tęczowej 1 w 16-030 Karakule, NIP 5421090411, REGON 050300631, reprezentowaną przez Ireneusza Najmoła.

Zakres III:

 • Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską dr n. med. Kazimierz Orłowski specjalista chirurgii ogólnej, z siedzibą przy ul. Ogrodniczki 4 w 15-763 Białystok, NIP 5421900040, REGON 050194821, reprezentowaną przez Kazimierza Orłowskiego.

Zakres IV:

 • PRYWATNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ KRZYSZTOF KOZAKIEWICZ, z siedzibą przy ul. Łąkowej 15/1 lok. 14 w 15-017 Białystok, NIP 9661891489, REGON 200416438, reprezentowaną przez Krzysztofa Kozakiewicza.

Zakres V:

 • Kamil Goryszewski z siedzibą przy ul. Wrocławskiej nr 49E lok. 5 w 15-644 Białystok, NIP 1132571763, REGON 141993687, reprezentowaną przez Kamila Piotra Goryszewskiego.

Zakres VI:

 • Daniel Florczuk z siedzibą w Widowo 122, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432137760, REGON 366655536, reprezentowaną przez Daniela Florczuka.
 • Natalia Karpiuk mgr fizjoterapii, z siedzibą w 17-300 Siemiatycze, Słochy Annopolskie 64, NIP 5441526455, REGON 369294228, reprezentowaną przez Natalię Karpiuk.
 • Aneta-med. Aneta Nieroda z siedzibą przy ul. Ciechanowieckiej 29 w 17-123 Rudka, NIP 5432109752, REGON 360550109, reprezentowaną przez Anetę Nieroda.

Zakres VII:

 • Barbara Gołębiecka MASAŻ LECZNICZY, z siedzibą przy ul. Dubicze nr 80B w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5441466902, REGON 367621025, reprezentowaną przez Barbarę Gołębiecką.

Zakres VIII:

 • Usługi RTG Maria Falkowska, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 50 A/28 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431079925, REGON 200748287, reprezentowaną przez Marię Falkowską.
 • DANUTA PROCHOWICZ, z siedzibą przy ul. A Mickiewicza 174C/6 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5431084872, REGON 200747626, reprezentowaną przez Danutę Prochowicz.
 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG Łukasz Jabłoński, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 31 w 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432186020, REGON 380004704, reprezentowaną przez Łukasza Jabłońskiego.

Bielsk Podlaski, 24.05.2019 r.

Accessibility