Nowe łóżka -Oddział Rehabilitacyjny

Wczoraj (3 października 2023 r.) podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Panem Jarosławem Borowskim a Dyrektorem SPZOZ w Bielsku Podlaskim Mirosławem Reczko na dofinansowanie zakupu łóżek dla naszego Szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim otrzymał dotacje celowe na zakup łóżek do Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej wraz z tak nam potrzebnymi materacami przeciwodleżynowymi i szafkami od samorządów poszczególnych gmin.

Podmioty dofinansowujące:

– Miasto Bielsk Podlaski 7 kompletów 88 900,00 zł

– Gmina Bielsk Podlaski 1 komplet 13 000,00 zł

– Gmina Wyszki 1 komplet 12 700,00 zł

– Gmina Orla 1 komplet 12 700,00 zł

– Miasto Brańsk 1 komplet 12 700,00 zł

– Gmina Brańsk 1 komplet 12 700,00 zł

W imieniu Pacjentów oraz Personelu Oddziału Rehabilitacyjnego składam serdeczne podziękowania za przekazanie funduszy, za szczodrość i chęć pomocy.

Serdecznie dziękujemy za piękny gest i życzymy sukcesów zawodowych i pomyślności.

Skip to content