Koronawirus – Komunikat!

UWAGA !!!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, iż wizytę specjalistyczną lekarską u lekarza specjalisty pacjentom kontynuującym opiekę w danej poradni zgodnie z planem opieki i stanem klinicznym pacjenta można zrealizować u lekarza telefonicznie:

REJESTRACJA do poradni: chirurgicznej, neurochirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, urologicznej, preluksacyjnej

85 833 43 39   

REJESTRACJA do poradni p./gruźl., alergologicznej

85 833 43 55

REJESTRACJA do poradni kardiologicznej

85 833 43 87

PORADNIA okulistyczna:                    85 833 26 90

PORADNIA laryngologiczna:              85 833 26 91

PORADNIA „K”:                                    85 833 26 92

PORADNIA dermatolog./diabet.:        85 730 60 31

WAŻNE! Pacjent nie musi dostarczyć oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od rejestracji (jak to miało miejsce dotychczas) ALE ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego, jednak nie później niż w dniu udzielenia tego świadczenia (wizyty, zabiegu).

Uprzejmie prosimy o skorzystanie z ww. możliwości udzielonego świadczenia.

Skip to content