Komunikat dotyczący ograniczeń w działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaski

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną wprowadza się w SPZOZ w Bielsku Podlaskim ograniczenia w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Przyjęcia do poradni specjalistycznych

O przyjęciu pacjenta do poradni specjalistycznej decyduje lekarz przyjmujący w poradni. Pacjenci przyjmowani będą wyłącznie w przypadkach pilnych oraz planowych uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, po przejściu wstępnej segregacji medycznej.

Rejestracja do poradni: chirurgicznej, neurochirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, urologicznej, preluksacyjnej tel. 85 833 43 39

Rejestracja do poradni przeciwgruźliczej, alergologicznej tel. 85 833 43 55

Rejestracja poradnia kardiologiczna tel. 85 833 43 87

Poradnia reumatologiczna tel. 85 833 43 67

Poradnia onkologii i chemioterapii tel. 85 833 43 54

Poradnia endokrynologiczna tel. 85 833 43 82

Pozostałych pacjentów nie wymagających pilnego przyjęcia prosimy o przełożenie wizyty.

W dniu umówionej wizyty jest możliwość uzyskania porady telefonicznej, w ramach której można otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lekarskie, informację na temat wyników badań, itp.

 

Wizyty w POZ

W POZ obowiązuje rejestracja telefoniczna. Wizyty w trybie pilnym będą odbywały się po przejściu wstępnej segregacji medycznej. Istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej (w tym uzyskanie e-recepty, e-zwolnienia, odczyt wyników badań, itp.).

Rejestracja POZ  tel. 85 833 43 77,  kom. 731 065 500

 

Pracownie diagnostyczne

Badania diagnostyczne m.in. RTG, USG, kolonoskopia, gastroskopia, KTG, EKG odbywać się będą w przypadkach pilnych po uprzednim przejściu segregacji medycznej.

Pracownia endoskopowa tel. 85 833 43 49

Rejestracja RTG / USG tel. 85 833 43 14

Rejestracja EKG tel. 85 833 43 31

Wykaz numerów telefonów do oddziałów szpitalnych dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl.

 

Punkt pobrań materiału

Od 1 czerwca w Punktach Pobrań MLD SPZOZ przy ul. Kleszczelowskiej 1 i przy ul. Jagielońskiej 32 wznawia się wykonywanie badań komercyjnych.

 

Przyjęcia do oddziałów szpitalnych zabiegowych

Każdy pacjent planowy posiadający ustalony termin przyjęcia do Szpitala powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem właściwego oddziału szpitalnego w celu potwierdzenia przyjęcia pacjenta lub przełożenia zabiegu.

Wykaz numerów telefonów do oddziałów szpitalnych dostępny jest na stronie internetowej www.spzoz-bielsk.pl.

Skip to content