Kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem -wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

W Polsce ponad 500 tys. osób żyje z objawami otępienia (demencji), a wśród nich 300 tys. ma chorobę Alzheimera. Otępienie stopniowo odbiera wszystkie dotychczasowe umiejętności, prowadząc do niepełnosprawności. Ale osoby żyjące z otępieniem nadal słyszą, widzą i czują. Mają ograniczenia spowodowane otępieniem, a w związku z tym także szczególne potrzeby. Im lepiej zrozumiemy ich potrzeby, tym lepiej będziemy mogli im pomóc.

Osoby z chorobą otępienną potrzebują: indywidualnego traktowania; zrozumienia i akceptacji zamiast izolowania, ukrywania i wstydu; tolerancji i cierpliwości; szacunku

i niedyskryminowania, wsparcia zamiast wyręczania; informacji i wiedzy o swojej chorobie; jak najwcześniejszego rozpoznania choroby i podjęcia leczenia; wsparcia i opieki najbliższych.

Warto pamiętać, że na każdym etapie choroby i w każdym miejscu pobytu najważniejsze jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez życzliwe, pełne zrozumienia i wsparcia gesty oraz utrzymanie stałego kontaktu z naszym bliskim i regularne odwiedziny.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-alzheimer-rozumiem-wspieram

Skip to content