Informacja o dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia

Mając na względzie prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych oraz prawo do informacji, o których mowa w art. 6-8 oraz 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.,niniejszym podaję wykaz podmiotów posiadających sprzęt o największej nośności w województwie podlaskim:

 

Tomograf komputerowy:

1.  SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok – do 200 kg.

2.  Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża – do 200 kg.

3.  Szpital Wojewódzki im dr L. Rydygiera, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki – do 200 kg.

 

Informacja o dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób chorujących na otyłość III stopnia

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content