Dofinansowanie remontu kuchni szpitalnej

22 maja w świetlicy szpitalnej SPZOZ w Bielsku Podlaskim wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów”. Inwestycja o wartości 6,5 mln zł zostanie wsparta ze środków budżetu państwa.

Umowa została zawarta została między wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim a powiatem bielskim, reprezentowanym przez starostę bielskiego, Sławomira Jerzego Snarskiego.

Projekt dotyczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy kuchni szpitalnej polegającej m.in. na dobudowie zespołu wejścia głównego z klatką schodową i wejściem dla osób niepełnosprawnych, wymianie posadzek i tynków, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji sanitarnych.

Dzięki inwestycji utworzony zostanie Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego,  gdzie będą szkolone osoby odpowiedzialne za wprowadzanie diet pacjentów szpitali. Zgodnie z projektem, zostanie on przygotowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych i epidemiologicznych, co znacząco wpłynie na poprawę warunków żywienia pacjentów oraz pracy personelu.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień bieżącego roku.

Skip to content