Ćwiczenia symulujące zdarzenie masowe

W dniu 30.11.2023 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego Szpitala, przeprowadził ćwiczenia symulujące zdarzenie masowe. Scenariusz przewidywał dużą liczbę osób poszkodowanych o różnym stopniu obrażeń. Po przeprowadzonej segregacji 3 osoby zakwalifikowano do natychmiastowej pomocy (kolor czerwony), 3 osoby – pomoc pilna (kolor żółty), 4 osoby – pomoc odroczona (kolor zielony). W trakcie ćwiczeń personel medyczny pracujący w SOR, mógł praktycznie sprawdzić skuteczność działań opisanych w „Procedurze postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego” oraz miał możliwość na doskonalenie umiejętności z zakresu segregacji poszkodowanych podczas tego typu zdarzeń.

Serdecznie dziękujemy personelowi szpitala za zaangażowanie i udział w ćwiczeniach.

Skip to content