Certyfikat 27001

W dniach 24-28.10.2022r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Polskim odbył się audyt nadzoru ISO/IEC 27001:2017- Bezpieczeństwo Informacji. Audyt przeprowadzony został przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, która pozytywnie oceniła spełnienie przez Szpital wymagań normy PN-ENI SO/IEC 27001:2017 oraz zarekomendowała naszą placówkę do utrzymania Certyfikatu.

Utrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdza nasze zaangażowanie w ochronę informacji i daje pewność, że wszystkie dane, które przetwarzamy są właściwie chronione. Wizytujący nasz Szpital Zespół Audytorów poddał wnikliwej ocenie świadomość bezpieczeństwa danych osobowych i informacji wśród pracowników i współpracowników Szpitala.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oceniono bardzo wysoko.

 

Skip to content