7 371 000 zł dla Szpitala w Bielsku Podlaskim ze środków Funduszu Medycznego!

Szpital w Bielsku Podlaskim z dotacją w kwocie 7 371 000 zł  na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w ramach Subfunduszu Ministerstwa Zdrowia modernizacji podmiotów leczniczych.

W ramach pozyskanych środków Szpital planuje min. doposażenie SOR, modernizację wjazdu dla karetek, wymianę windy szpitalnej, modernizację i doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej o zakup stacjonarnego i mobilnego aparatu RTG, aparatu do wykonywania badań USG.

 

INFORMACJA

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka informujemy, że od dnia 15 listopada 2023 r. do odwołania wjazd dla karetek przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim będzie możliwy od strony ul. Kleszczelowskiej (przy aptece).

Skip to content