5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W 1986 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych dzień 5 grudnia został ustanowiony, na całym świecie, jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzień ten jest okazją do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby, które chętnie poświęcają swój czas na rzecz innych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego. Niejednokrotnie to oni są pierwszymi i ostatnimi osobami wspierającymi chorych w najcięższych momentach, wspólnie z nimi krocząc po najtrudniejszych ścieżkach ich życia.

Wszystkim Wolontariuszom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za poświęcony czas, bezinteresowną pomoc i trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi.

 

Skip to content