Podziękowanie PCPR w Bielsku Podlaskim

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim składa najserdeczniejsze podziękowania Pani Urszuli Kitlas Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim i Jej Pracownikom za przesłanie życzeń z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Słowa wsparcia są dla Nas bardzo budujące, dodają nam sił i wytrwałości w tym ciężkim okresie walki z wirusem. Dziękujemy.

Skip to content